Chế biến tự nhiên

Hạt cà phê phơi khô được đưa vào máy xay xát tách vỏ.