Chế biến ướt

Trái cà phê được hái chín dùng nước để tách vỏ và thu hoạch nhân.